O firmie

linia produkcyjna Spółka "BH Industries Project" Sp z o. o. od 5-ciu lat zajmuje się realizacją prac projektowych w przemyśle monohydratowej sody kalcynowanej ciężkiej na terenie Federacji Rosyjskiej.

Wespół z Moskiewską Państwową Akademią Precyzyjnej Technologii Chemicznej oraz kilkoma Instytutami w Polsce, prowadzimy prace naukowo-badawcze w zakresie fizykochemii związków wielkocząsteczkowych oraz „know-how” dla przemysłu petrochemicznego.

Aktualnie jesteśmy technicznie i technologicznie przygotowani do produkcji różnorodnych „masterbatchy” do poliolefin.