Produkty

Masterbatch IP 01.550

Masterbatch IP 01.550 jest koncentratem środka poprawiającego przyczepność /cling agent/ , nadającego foliom polietylenowym właściwości przylepne /folii typu stretch/. Znajduje zastosowanie przy produkcji folii stretch przeznaczonych do: zabezpieczania towarów podczas transportu na europaletach, zabezpieczania produktów rolnych (folia do sianokiszonek) oraz do pakowania artykułów spożywczych.

Masterbatch IP AS PP 20S

Masterbatch IP AS PP 20 S jest stosowany do wytwarzania antystatycznych wyrobów z polipropylenu (włókien, folii, płyt oraz detali wtryskowych). Może być stosowany do wyrobów przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością a także do wyrobów stosowanych w medycynie.
Dodatek masterbatcha IP AS PP 20 S powoduje obniżenie oporności powierzchniowej wyrobów z tworzyw sztucznych oraz obniżenie czasu połowicznego rozpadu ładunku elektrostatycznego.

PPA PE-HD IP 002

Stosowany do optymalizacji procesu wytłaczania polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD) – szczególnie wskazany w przypadkach pękania stopu (wysokie siły ścinające). Dodatek koncentratu eliminuje zjawisko pękania stopu, zmniejsza ilość tworzywa pozostałego na głowicy (tzw. zarastanie głowicy), zwiększa wydajność wytłaczania i pozwala na uzyskanie efektów ekonomicznych. Szczególnie jest zalecany w przypadkach stosowania polietylenu wykazującego tendencję do pękania stopu (objawia się to tzw. „skórką pomarańczową”), wysokich temperatur przetwórstwa i dużych sił ścinających) a także w przypadku stosowania napełniaczy i pigmentów, które mogą tworzyć miejscowe aglomeraty.

PPA PE- LD IP 003

Stosowany do optymalizacji procesu wytłaczania polietylenu – szczególnie wskazany w przypadkach pękania stopu (wysokie siły ścinające). Dodatek koncentratu eliminuje zjawisko pękania stopu, zmniejsza ilość tworzywa pozostałego na głowicy (tzw. zarastanie głowicy), zwiększa wydajność wytłaczania i pozwala na uzyskanie efektów ekonomicznych. Szczególnie jest zalecany w przypadkach stosowania polietylenu wykazującego tendencję do pękania stopu (objawia się to tzw. „skórką pomarańczową”), wysokich temperatur przetwórstwa i dużych sił ścinających) a także w przypadku stosowania napełniaczy, które mogą tworzyć miejscowe aglomeraty.

PPA PP-IP 001

Stosowany do optymalizacji procesu wytłaczania polipropylenu (rury, profile, folie) – szczególnie wskazany w przypadkach pękania stopu (wysokie siły ścinające). Dodatek koncentratu eliminuje zjawisko pękania stopu, zmniejsza ilość tworzywa i innych pozostałości na głowicy (tzw. zarastanie głowicy), zwiększa wydajność wytłaczania i pozwala na uzyskanie efektów ekonomicznych. Szczególnie jest zalecany w przypadkach stosowania polipropylenu wykazującego tendencję do pękania stopu (objawia się to tzw. „skórką pomarańczową”), wysokich temperatur przetwórstwa i dużych sił ścinających, a także w przypadku stosowania napełniaczy i pigmentów, które mogą tworzyć miejscowe aglomeraty.